Tilladelse til placering og udformning af driftsbygning på landbrugs- ejendom

Publiceret 15-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.4b, Mastrup By, Sejerø, Skansevej 9, 4592 Sejerø, Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at genopføre driftsbygningen med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02181.

Tilladelse til placering og udformning af driftsbygning på landbrugs- ejendom

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler