Dispensation til vejbump

Publiceret 10-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 16k, Gjerrild By, Gjerrild, Norddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01525.

Dispensation til vejbump

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler