Dispensation til udvidelse af parkeringsareal mm.

Publiceret 01-03-2023

Afgørelsen vedrører matr.1e,
Agernæs, Dreslette i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 23/01518

Dispensation til udvidelse af parkeringsareal mm.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent