Dispensation til udvidelse af p-plads ved ”Surfspot Kloster”

Publiceret 30-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 31p, Strandgårde, Gammelsogn, Baggesvej, 6950 Ringkøbing, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02602.

Dispensation til udvidelse af p-plads

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent