Dispensation til udvidelse af helårsbolig

Publiceret 13-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1i, Hagenskov Hgd., Sønderby, Å Strandvej 61, 5631 Ebberup, i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21837.

Dispensation til udvidelse af helårsbolig

Yderligere information:

Niclas Krogh Brandt

Sagsbehandler