Dispensation til udvidelse af helårsbolig, opførelse af garage samt terrasse

Publiceret 13-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 21 Mjels, Oksbøl, Rødenæbvej 8, 6430 Nordborg, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01857.

Dispensation til helårsbolig, garage og terrasse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent