Dispensation til udvidelse af erhvervs- og boligareal herunder tagvinduer og facademæssige ændringer

Publiceret 10-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 63a, Bogens Markjorder, Storkenhøjvej 73, 5400 Bogense, i Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af erhvervs- og boligareal samt nye vinduer i facaden. Der meddeles endvidere dispensation til tagvinduer efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 3, nr. 10.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16319.

Dispensation til udvidelse

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent