Dispensation til toiletbygning ved strandareal

Publiceret 07-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.13a, Mariager Bygrunde, Fjordgade 11, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01825.

Dispensation til toiletbygning ved strandareal

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler