Dispensation til to skilte

Publiceret 23-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 125, Ebeltoft Markjorder, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02482.

Dispensation til to skilte

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler