Dispensation til to arrangementer

Publiceret 21-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11il, Yderby By, Odden, Vestre Havnevej 31A, 4583 Sjællands Odde, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01909.

Dispensation til to arrangementer

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler