Dispensation til tagvinduer på bolig

Publiceret 30-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.2a, Bangsbo, Frederikshavn Jorder, Jegenvej 4, 9900 Frederikshavn, Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02670.

Dispensation til tagvinduer på bolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler