Dispensation til solceller på udhusbygning

Publiceret 06-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 21a Jegindø By, Jegindø, Bøhlvej 8, 7790 Thyholm, Struer Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01290.

Dispensation til solceller på udhusbygning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler