Dispensation til skurby i perioden 2023 til udgangen af 2025

Publiceret 16-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Slotslyngen, Allinge-Sandvig Jorder, Langebjergvej 130, 3770 Allinge, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Skurbyen skal fjernes ved periodens slutning og terræn retableres.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02164.

Dispensation til skurby i perioden 2023 til udgangen af 2025

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler