Dispensation til skur

Publiceret 07-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1d Hindsgavl, Middelfart Jorder, Teglgårdsvej 91, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte skur, på vilkår at fundament fra det tidligere fjernes.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01709.

Dispensation til skur

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent