Dispensation til renovering af tag og udvendig isolering på sommerhus

Publiceret 23-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.35f, Vadskærgård Hgd., Tørring, Ærenprisvej 51, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02391.

Dispensation til renovering af tag og udvendig isolering på sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler