Dispensation til reetablering af beplantning

Publiceret 08-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 64d, Stouby By, Stouby, Fakkegravvej 31, 7140 Stouby, i Hedensted Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/00406.

Dispensation til reetablering af beplantning

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler