Dispensation til opførelse af ny bo-enhed på institutionen Marjatta

Publiceret 08-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.nr. 1m, Bredeshave, Snesere, Strandvejen 15, 4733 Tappernøje, Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01856.

Dispensation til opførelse af ny bo-enhed på institutionen Marjatta

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler