Dispensation til om- og tilbygning til bolig

Publiceret 07-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 17b, Torup By, Skallerup, Fjordkær 48, 7950 Erslev, Morsø Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11499.

Dispensation til om- og tilbygning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler