Dispensation til midlertidig opstilling af formidlingscontainer

Publiceret 23-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 34eæ, Mariager Markjorder, Ny Havnevej 5A, 9550 Mariager. Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02152.

Dispensation til midlertidig opstilling af formidlingscontainer

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler