Dispensation til midlertidig opstilling af cirkustelt

Publiceret 31-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 285a, Svendborg Markjorder, Christiansmindevej 20F, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02288.

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent