Dispensation til midlertidig campering

Publiceret 06-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3g, Gamborg By, Gamborg, Borrevej 8, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/00515.

Dispensation til midlertidig campering

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler