Dispensation til maskinel bekæmpelse af rynket rose

Publiceret 27-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 34a, Flyvesandslodderne, Nykøbing S. Jorder, Skærby Dal 31, 4500 Nykøbing Sj, i Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22820.

Dispensation til maskinel bekæmpelse af rynket rose

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler