Dispensation til jordvarmeanlæg til helårsbolig

Publiceret 21-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.4f, Sejerby By, Sejerø, Vestervej 37, 4592 Sejerø, Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02294.

Dispensation til jordvarmeanlæg til helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler