Dispensation til gentilplantning

Publiceret 10-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11k, Bovense By, Bovense, Sølyst Strand 5, 5800 Nyborg, i Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19791 

Dispensation til gentilplantning

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler