Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 21-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 5e, Grynderup By, Sæby, Grynderupvej 43, 7870 Roslev, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14492.

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler