Dispensation til genopførelse af skur, anlæg af repos samt spildevandsanlæg ved sommerhus

Publiceret 01-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen på matr. 9g Dyngby By, Bjerager,
Grindsnabevej 47, 8300 Odder, Odder Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 23/00812

Dispensation til genopførelse af skur, anlæg af repos samt spildevandsanlæg ved sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent