Dispensation til genopførelse af hotel

Publiceret 02-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 24c og 25c, Ristinge By, Humble, Klinten 28, 5932 Humble, i Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15931.

Dispensation til genopførelse af hotel

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler