Dispensation til genopførelse af drivhus på 15kvm

Publiceret 23-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3d Ø. Åby by, Skårup, Skårupøre Strandvej 90, 5881 Skårup Fyn, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23082.

Dispensation til genopførelse af drivhus på 15kvm

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler