Dispensation til etablering af solceller på taget af driftsbygning

Publiceret 10-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 38a, Herslev By, Herslev i Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummerm 23/01478

Dispensation til etablering af solceller på taget af driftsbygning

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent