Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg med hævet mile ved stuehus

Publiceret 16-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.6, Den østlige Del, Resen, Trehøjevej 17, 7600 Struer, Struer Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til hævet mile samt dæksler i forbindelse med nedsivningsanlægget. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02157.

Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg med hævet mile ved stuehus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler