Dispensation til erhvervsmæssig udplantning af 100 æbletræer

Publiceret 07-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 29a, Venslev By, Ferslev, Venslev Huse 14, 4050 Skibby, Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 4, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01881.

Dispensation til erhvervsmæssig udplantning af 100 æbletræer

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler