Dispensation til en udebruser på Strandbadet

Publiceret 31-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.26ug, Kerteminde Markjorder, Hindsholmvej 85, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02682.

Dispensation til en udebruser på Strandbadet

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler