Dispensation til depotpladser og køreplader i 2023

Publiceret 29-03-2023

Greve Kommune ansøger om dispensation for året 2023 til depotpladser og køreplader ved fire ejendomme i Greve Kommune:
Greve Badehotel - matr. nr. 24i Greve By, Greve
Niels Pedersensvej - matr. nr. 3ma Mosede By, Greve
Mosede Fort - matr. nr. 9h Mosede By, Karlslunde
Karlslunde aktiestykke - matr. nr. 10ai Karlslunde By, Karlslunde.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til depotpladser og køreplader i forbindelse med strandrensning i 2023.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02600.

Dispensation til depotpladser og køreplader

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent