Dispensation til cykelsti og fastlæggelse af nye skel

Publiceret 31-03-2023

Afgørelsen vedrører matr.2a, 2ak, 2b, 2c, 2d og 2e Evetofte By, Melby og 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 7a og 7000a, Hågendrup By, Melby alle i Halsnæs Kommune. Hanehovedvej, 3300 Frederiksværk, Halsnæs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02142.

Dispensation til cykelsti og fastlæggelse af nye skel

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler