Dispensation til containergård til affaldsbeholdere

Publiceret 01-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 10f, Mesinge By, Mesinge, Fuglesangvej, 5370 Midskov Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01711.

Dispensation til containergård til affaldsbeholdere

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler