Dispensation til at opføre nyt skur samt affalds- og tømningsstation for autocampere

Publiceret 21-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 375a, Ulvshale, Stege Jorder, Ulvshalevej 236, 4780 Stege, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/17597.

Dispensation til nyt skur samt affalds- og tømningsstation

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent