Dispensation til at genopføre sommerhus med kælder

Publiceret 13-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1e Ørby By, Helgenæs, Slettehagevej 44 i Knebel, Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Kælderen må kun opføres uden udvendigt lysindfald og adgang.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01074.

Dispensation til at genopføre sommerhus med kælder

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent