Dispensation til at afholde balletarrangement 15. juni 2023

Publiceret 22-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1c,,1f, Haven By, Søby, Skjoldnæsvej 8, 5985 Søby Ærø, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02083.

Dispensation til at afholde balletarrangement 15. juni 2023

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler