Dispensation til arrangement i 2023, 2024 og 205

Publiceret 14-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7p, Rygårde, Nørager, Strandvænget 7D, 8961 Allingåbro, Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01922.

Dispensation til arrangement i 2023, 2024 og 205

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler