Dispensation til 5 events i 2023

Publiceret 14-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9f, Lynæs By, Torup, Havnevej 8a, 3390 Hundested, i Halsnæs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01579.

Dispensation til 5 events i 2023

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler