Afslag til udvidelse af sommerhus

Publiceret 23-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1fb, Billesborg Hgd., Herfølge, Strandvejen 155, 4600 Køge, Køge Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens 1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/02394.

Afslag til udvidelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler