Afslag til udstykning af ejendom og fastlæggelse af nye skel

Publiceret 20-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3aø Svenstrup By, Raklev, Hybenvænget 8, i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13283.

Afslag til udstykning af ejendom og fastlæggelse af nye skel

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler