Afslag til sti

Publiceret 13-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 12aa og 81c, Thisted Markjorder, Vibedalvej 5, 7700 Thisted, Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/00526.

Afslag til sti

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler