Afslag til salgssted

Publiceret 28-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 38c, Karlstrup By, Karlstrup, Karlstrup Strandvej 3, 2680 Solrød Strand, Solrød Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24790.

Afslag til salgssted

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler