Afslag til overdækning af terrasse ved helårsbolig

Publiceret 01-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.54d, Kragnæs, Marstal, Færgevej 6, 5960 Marstal, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/01716.

Afslag til overdækning af terrasse ved helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler