Afslag til opsætning af mindesmærke

Publiceret 21-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 87bz Gilleleje By, Gilleleje, i Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19794.

Afslag til opsætning af mindesmærke

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler