Afslag til nyt skel

Publiceret 20-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1ak, Lysemose, Bovense, Kabinettet 26, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/00097.

Afslag til nyt skel

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler