Afslag til genopførelse af to bygninger som én bygning

Publiceret 01-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1n, Stensballegård Hgd., Vær - Elbæk Strandhuse, hus nr. 24, 8700 Horsens - Horsens Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 23/00653.

Afslag til genopførelse af to bygninger som én bygning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler