Afslag til etablering af sø

Publiceret 13-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3b, Mullerød By, Dreslette, Skovkrogen 58, 5683 Haarby, i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24430.

Afslag til etablering af sø

Yderligere information:

Niclas Krogh Brandt

Sagsbehandler