Afslag til etablering af carport

Publiceret 23-03-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 10nl Karlslunde By, Karlslunde, Svend Grates Vej 10, 2690 Karlslunde, i Greve Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19464.

Afslag til etablering af carport

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler